Voorwaarden

De inschrijving voor Thielt Classic Rally en het aanvinken van de algemene voorwaarden bij inschrijving betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de inhoud integraal aanvaardt en er door gebonden is.

Om te kunnen deelnemen moet

 • het eerste modeljaar van uw wagen dateren van vóór 01.01.1985

Dit zal bij inschrijving gecontroleerd worden en kan gecontroleerd worden bij aanvang de dag zelf.
De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldaan wordt. 

Om te kunnen deelnemen moet

 • het eerste modeljaar van uw wagen dateren van vóór 01.01.1985

Dit zal bij inschrijving gecontroleerd worden en kan gecontroleerd worden bij aanvang de dag zelf.
De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren als er niet aan de toelatingsvoorwaarden voldaan wordt. 

Het aantal wagens is gelimiteerd

 • Elke deelnemende wagen bestaat uit een team van 2 mensen: piloot & co-piloot.
 • Bijkomende passagiers zijn toegelaten mits betaling van een aanvullend bedrag per extra persoon bovenop de basis voor piloot & co-piloot.
 • slechts één deelname per registratie mogelijk
Inschrijven kan enkel online via de website www.thieltclassicrally.be. U kan inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Uw inschrijving dient volledig te worden ingevuld met alle gevraagde gegevens. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

Het aantal wagens is gelimiteerd. Nadat u ingeschreven bent zal u een mail ontvangen met de instructies voor betaling binnen de vooropgestelde termijn.
Uw inschrijving is pas definitief wanneer

 • u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • de deelnameprijs tijdig wordt overgeschreven.

Wanneer uw wagen niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden behoudt de organisatie zich het recht u te weigeren. De gelden worden terug gestort. 
Laattijdige overschrijving wordt niet aanvaard. U kan zich uiteraard opnieuw inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Annulaties tot eind mei 2024 worden volledig terug betaald
Annulaties tot eind juli 2024 worden voor de helft terug betaald.
Anullaties vanaf augustus 2024 worden niet meer terug betaald.

Ieder team dat definitief ingeschreven is zal een startnummer toegekend krijgen. De startnummers worden met alle praktische informatie voor aanvang mee gedeeld.
Bij aanvang zal u het startnummer ontvangen onder de vorm van

 • een sticker (om op de wagen te kleven)
 • een rallyplaat (om aan de wagen te bevestigen)

Elke deelnemende wagen dient te beschikken over

 • een geldig technisch keuringsbewijs
 • een geldig inschrijvingsbewijs.
 • een geldige autoverzekering (groen verzekeringsattest)

De boorddocumenten kunnen door de organisatie ten allen tijde gecontroleerd worden en dienen bij aanvang de dag zelf beschikbaar te zijn. Bij het ontbreken van één van de documenten of in geval van fraude zullen de betrokken deelnemers de start tot de rit geweigerd worden.

Geen enkel voertuig mag op de openbare weg komen wanneer het voertuig inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Enkel de piloten en co-piloten met een geldig rijbewijs & paspoort mogen de wagen besturen

 • De officiële start – en aankomstlocatie worden op een later tijdtip bekend gemaakt.
 • Het parcours wordt niet op voorhand vrij gegeven.

De deelnemers zullen bij aanvang een roadbook ontvangen waarbij de volledige route  weergegeven wordt volgens het principe bolletje – pijl met tekeningen & beschrijving.

De organisatie besteedt veel aandacht om het roadbook zo juist mogelijk op te maken. Kort voor het event wordt een controle van het roadbook uitgevoerd. Het kan echter steeds dat door omstandigheden buiten de wil van de organisatie er plaatselijke wegomleggingen of onjuistheden kunnen zijn. De organisatie kan hiervoor niet  verantwoordelijk gesteld worden.

Er zal in totaal ca 200km afgelegd worden doorheen goed berijdbare en mogelijks soms onverharde wegen.

De 7e editie van Thielt Classic Rally is een ontspannende dagrit. De organisatie staat er op dat uw rijgedrag hierop gebaseerd is. Dit betekent ook dat u ten allen tijde de wegcode respecteert, u rustig en veilig rijdt, nuchter rijdt, niet onnodig gaat  remmen, lawaai wagen beperkt, …

Verder wordt gevraagd om voldoende afstand te houden tussen de andere deelnemende wagens en niemand blokkeert. Wederzijds respect zorgt er voor dat alle deelnemers het parcours op een rustige manier kunnen afwerken.
De organisatie behoudt zich het recht deelnemers op basis van inbreuken of buitensporig gedrag uit te sluiten.

Elke vorm van “eigen” publiciteit op de wagen of tijdens het event is niet toegelaten en enkel voorbehouden voor de partners tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven werd. 

Bij eventuele pechverhelping of wegslepen van voertuigen al dan niet met behulp van door de organisatie ter beschikking gestelde diensten blijft de deelnemer volledig verantwoordelijk voor zijn of haar oldtimer. De deelnemer draagt hiervoor ook alle kosten van depannage of andere. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze of ander kosten. 

Elke deelnemer verklaart hiermee afstand te doen voor zichzelf, andere inzittenden, hun gerechtigden, erfgenamen naasten, ouders, echtgenote, partners, kinderen alsook de verzekeraars voor alle mogelijke schade die men zou lijden tijden het ganse traject en event en van alle verhaal tegen:

 • De organisatoren, hun verzekeraars en al hun medewerkers en vrijwilligers.
 • Alle andere deelnemers en deelnemende voertuigen.

In geval van overlijden is huidige afstand van verhaal eveneens een verbintenis voor de nabestaanden, de wettelijke erfgenamen en de verzekerden. Elke deelnemer verklaart hier uitdrukkelijk kennis van genomen te hebben door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij inschrijving.